Beskyttelse af persondata

– information til dig, der deltager i vores konkurrencer på Essityvind.dk

Essity behandler persondata om dig, der deltager i konkurrencer på Esiityvind.dk. Essityvind.dk drives af Essity Hygiene & Health Aktiebolag, som er ansvarlige for behandlingen af dine persondata. Det er vigtigt for os hos Essity, at du kan føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine persondata. Dine data anvendes udelukkende til at behandle din deltagelse af konkurrencer. Vi videresælger aldrig dine persondata til andre virksomheder. Informationen herunder beskriver, hvordan vi behandler dine persondata samt gennmemgår dine rettigheder i forhold til vores behandling.

Hvilke typer af persondata opbevares og behandles af Essityvind.dk? 
De persondata, vi har på dig, har vi fået oplyst gennem deltagelse i konkurrencen og de tilhører følgende kategori;     

Kontaktoplysninger, fx navn, adresse og e-mail;

På hvilket retsligt grundlag opbevarer og behandler vi persondata?
Ved deltagelse i konkurrencer på Essityvind.dk acceptere man at Essity Denmark A/S må anvende data til varetagelse af konkurrencen, samt at vi må offentligøre dit navn her på hjemmesiden essityvind.dk i tilfælde af at du vinder. Persondata anvendes ikke til direkte markedsføring af vores produkter.

Eksterne leverandørers adgang til dine persondata

Vi kan gøre brug af eksterne leverandører i forbindelse med IT, logistik og anden administrativ support (fx distributionstjenester eller software-/IT-support). Sådanne leverandører kan få adgang til dine persondata i den udstrækning, det er nødvendigt, for at de kan varetage deres opgaver.

Vi kan også aflevere persondata til transport- eller logistikvirksomheder, som skal kunne levere produkter til dig.

Det kan også ske, at vi deler persondata mellem virksomheder i Essitykoncernen, hvis det er påkrævet for at sikre, at vi opfylder lovmæssige krav eller for at kunne besvare forespørgsler fra myndighederne.
Det kan ske, at vi deler dine persondata med virksomheder i lande udenfor EES. I så fald sikrer vi, at dine data beskyttes på samme måde, som når de behandles af os, fx ved at vi indgår særlige aftaler om behandling og overførsel af persondata med disse virksomheder.   

Hvor længe opbevarer vi dine persondata? 
Vi opbevarer dine og dit barns (hvis disse findes) persondata, så længe du er medlem af Libero Klubben. Når du ikke længere er medlem, gemmes dine data i kort tid, hvorefter de slettes. I nogle tilfælde skal vi opbevare data i længere tid, hvis der er tale om et lovmæssigt krav. Persondata kan opbevares længere i vores backup, men i sådanne tilfælde findes der strenge regler for bl.a. adgang til data med det formål at sikre integriteten.    

Hvilke rettigheder har du?
Du kan altid sige nej til at modtage yderligere informationer eller markedsføring om vores produkter. Desuden har du følgende rettigheder:

(i)   Ret til adgang: Du har ret til at få at vide, hvilke persondata vi opbevarer på dig, ved at bede om registerindsigt. Vi har også pligt til at svare på spørgsmål om. bl.a. hvorfor vi anvender persondata, information om hvilke data vi opbevarer, og hvem der har haft adgang til disse data.

(ii)  Ret til rettelse: Vi har pligt til på anmodning at rette forkerte persondata samt komplettere ufuldstændige persondata.

(iii) Ret til sletning (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.