Tillykke til vinderen af et smartwatch, Føtex

Merete Christinsen, Holbæk
(Vinderen er trukket uge 45, 2019)


Tillykke til vinderen af en smartphone, Bilka

Bilka: vind smartphone: Carsten Frederiksen, KBH
(Vinderen er trukket uge 45, 2019)

 

Tillykke til vinderen af et gavekort til en værdi af 50.000kr., Kvickly og Superbrugsen

Kirsten Larsen, Aarhus
(Vinderen er trukket uge 37, 2019)

 

Tillykke til vinderen af et gavekort fra Go Dream til en værdi af 2.600 kr. - Kvickly eller Superbrugsen

Freja Mortensen,  Ringsted
(Vinderen er trukket uge 37, 2019)

 

Tillykke til vinderen af et gavekort til Boelskifte Intriør & Design til en værdi af 25.000 kr.

Bjørk Tyge, København
(Vinderen er trukket uge 37, 2019)

 

Tillykke til vinderen af et rejsegavekort til en værdi af 30.000 kr, Føtex

Conny Pedersen, Silkeborg
(Vinderen er trukket uge 37, 2019)

 

Tillykke til vinderen af et rejsegavekort til en værdi af 30.000 kr, Bilka

Majken Nielsen, Esbjerg 
(Vinderen er trukket uge 37, 2019)

 

 

Vind 1 års forbrug af massage, Føtex eller Bilka

Du deltager i konkurrencen ved at købe min. 3 Libresse pakker i føtex eller Bilka og sende et billede af din kvittering fra føtex eller Bilka med teksten Essity massage til 1919.  Det koster alm trafiktakst at deltage. Præmie består af et gavekort til en værdi på Dkr. 10.000

I uge 2, 2020 bliver der udtrukket 1 vinder. Vinderen bliver kontaktet af Essity

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen starter den 28/10 og afsluttes d. 31/12 2019 . Indsendelse af mms-kvitteringer dateret før og efter denne dato indgår ikke i konkurrencen. Du kan deltage lige så mange gange du har lyst – dog max. 1 gang pr. kvittering. Det koster alm.trafik takst at deltage.

Konkurrencen afholdes i Danmark. Alle personer, der er bosiddende i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres eller værges samtykke for at deltage. Ansatte i Essity Danmark A/S og M-marketing ApS kan ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen afholdes af Essity Danmark. Har du spørgsmål til konkurrencen, kan du sende en mail på forbrugerservice@essity.com. Essity er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl. Der tages forbehold for, at Essity Danmark A/S kan foretage ændringer til konkurrencen hvis dette bliver nødvendigt.

Ved mistanke om snyd har Essity ret til at tjekke op på og udelukke deltagere. Når du deltager i konkurrencen, acceptere du samtidig konkurrencebetingelser.

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at Essity må registrere og opbevare dine personoplysninger til brug af administration af konkurrencen. Når konkurrencen er afsluttet, vil personoplysninger blive slettet. Essity vil hverken sælge eller på andre måder videregive personlige oplysninger, herunder e-mailadresser. 

Eventuel præmieskat betales af Essity. Præmien er personlig og kan ikke overdrages eller udveksles mod kontanter

 

Vind en Trunki Kuffert samt 20 pakker Libero Touch, Føtex eller Bilka

Du deltager i konkurrencen ved at købe min. 2 Libero Babypleje produkter i føtex eller Bilka og sende et billede af din kvittering fra føtex eller Bilka med teksten Essity Babypleje til 1919.  Det koster alm trafiktakst at deltage. Præmie består af en Trunki Kuffert samt 20 pakker Libero Touch.

I uge 2 2020 bliver der udtrukket 2 vindere. Vinderne bliver kontaktet af Essity

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Konkurrencen starter den 21/10 og afsluttes d. 31/12 2019 . Indsendelse af mms-kvitteringer dateret før og efter denne dato indgår ikke i konkurrencen. Du kan deltage lige så mange gange du har lyst – dog max. 1 gang pr. kvittering. Det koster alm.trafik takst at deltage.

Konkurrencen afholdes i Danmark. Alle personer, der er bosiddende i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres eller værges samtykke for at deltage. Ansatte i Essity Danmark A/S og M-marketing ApS kan ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen afholdes af Essity Danmark. Har du spørgsmål til konkurrencen, kan du sende en mail på forbrugerservice@essity.com. Essity er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl. Der tages forbehold for, at Essity Danmark A/S kan foretage ændringer til konkurrencen hvis dette bliver nødvendigt.

Ved mistanke om snyd har Essity ret til at tjekke op på og udelukke deltagere. Når du deltager i konkurrencen, acceptere du samtidig konkurrencebetingelser.

Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidig samtykke til, at Essity må registrere og opbevare dine personoplysninger til brug af administration af konkurrencen. Når konkurrencen er afsluttet, vil personoplysninger blive slettet. Essity vil hverken sælge eller på andre måder videregive personlige oplysninger, herunder e-mailadresser. 

Eventuel præmieskat betales af Essity. Præmien er personlig og kan ikke overdrages eller udveksles mod kontanter

 

Beskyttelse af persondata – information til dig, der deltager i vores konkurrencer på Essityvind.dk

Essity behandler persondata om dig, der deltager i konkurrencer på Esiityvind.dk. Essityvind.dk drives af Essity Denmark A/S, som er ansvarlige for behandlingen af dine persondata. Det er vigtigt for os hos Essity, at du kan føle dig tryg ved, hvordan vi behandler dine persondata. Dine data anvendes udelukkende til at behandle din deltagelse af konkurrencer. Vi videresælger aldrig dine persondata til andre virksomheder. Informationen herunder beskriver, hvordan vi behandler dine persondata samt gennmemgår dine rettigheder i forhold til vores behandling.

Hvilke typer af persondata opbevares og behandles af Essityvind.dk?
De persondata, vi har på dig, har vi fået oplyst gennem deltagelse i konkurrencen og de tilhører følgende kategori;
Kontaktoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer og e-mail;

På hvilket retsligt grundlag opbevarer og behandler vi persondata?
Ved deltagelse i konkurrencer på Essityvind.dk acceptere man at Essity Denmark A/S må anvende data til varetagelse af konkurrencen. Persondata anvendes ikke til direkte markedsføring af vores produkter. Samtykke bygger på artikel 6, stk. 1, litra a i Persondataforordningen – Den registrerede har givet samtykke i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

Eksterne leverandørers adgang til dine persondata
Vi kan gøre brug af eksterne leverandører i forbindelse med IT, logistik og anden administrativ support (fx distributionstjenester eller software-/IT-support). Sådanne leverandører kan få adgang til dine persondata i den udstrækning, det er nødvendigt, for at de kan varetage deres opgaver. Vi kan også aflevere persondata til transport- eller logistikvirksomheder, som skal kunne levere produkter til dig. Det kan også ske, at vi deler persondata mellem virksomheder i Essitykoncernen, hvis det er påkrævet for at sikre, at vi opfylder lovmæssige krav eller for at kunne besvare forespørgsler fra myndighederne.

Det kan ske, at vi deler dine persondata med virksomheder i lande udenfor EES. I så fald sikrer vi, at dine data beskyttes på samme måde, som når de behandles af os, fx ved at vi indgår særlige aftaler om behandling og overførsel af persondata med disse virksomheder.   

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Vi opbevarer dine persondata, så længe konkurrencen er aktiv samt i nogle tilfælde skal vi opbevare data i længere tid, hvis der er tale om et lovmæssigt krav. Persondata kan opbevares længere i vores backup, men i sådanne tilfælde findes der strenge regler for bl.a. adgang til data med det formål at sikre integriteten.    

Hvilke rettigheder har du?
Du kan altid sige nej til at modtage yderligere informationer eller markedsføring om vores produkter. Desuden har du følgende rettigheder:
(i)   Ret til adgang: Du har ret til at få at vide, hvilke persondata vi opbevarer på dig, ved at bede om registerindsigt. Vi har også pligt til at svare på spørgsmål om. bl.a. hvorfor vi anvender persondata, information om hvilke data vi opbevarer, og hvem der har haft adgang til disse data.
(ii)  Ret til rettelse: Vi har pligt til på anmodning at rette forkerte persondata samt komplettere ufuldstændige persondata.
(iii) Ret til sletning (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.
(iv) Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har vi pligt til at begrænse vores behandling af persondata, hvis du beder om det. I så fald må vi fortsat gerne behandle data, men kun til visse begrænsede og lovbestemte formål.
(v)  Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at få udleveret de persondata, vi har på dig, i et struktureret, alment anvendeligt og maskinlæsbart format. I så fald har du ret til at overføre disse data til en anden virksomhed.
(vi)  Ret til at gøre indvending: I visse tilfælde har du ret til at gøre indvending, mod at vi behandler dine persondata, og vi er i så fald forpligtet til at stoppe med at behandle dine persondata. Et eksempel på en sådan ret til at gøre indvending er ved behandling af persondata til direkte markedsføring og såkaldt profilering.

Kontakt Essity:
Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine persondata, eller du vil benytte nogle af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du skrive til os på følgende e-mailadresse: dataprivacy@essity.com Hvis du vil klage over os og vores behandling af persondata, kan du også henvende dig til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).